ماه گرفتگی(خسوف) 19 آذر 1390

آخرین ماه گرفتگی(خسوف) کلی سال 1390 که تا چند سال آینده تکرار نمیشود 19 آذر امسال رخ میدهد.

آخرین ماه گرفتگی (خسوف)کلی سال 1390 که تا چند سال آینده تکرار نمیشود 19 آذر امسال رخ میدهد.

دقایقی پس از غروب ماه در عصر روز شنبه 19 آذر ماه برابر با 14 محرم 1433 هجری قمری ماه نیم گرفته از افق شرقی آسمان  در اغلب نقاط کشور طلوع میکند. امسال پیش از طلوع ماه ماه گرفتگی آغاز شده است. ماه گرفتگی کامل بعدی 6 مهر 1394 است. پس رصد و عکاسی از این ماه گرفتگی میتواند اهمیت زیادی داشته باشد.

زمان وقوع ماه گرفتگی کامل 19 آذر

آغاز گرفتگی جزئی : ساعت 16 و 16 دقیقه
آغاز گرفتگی کلی : ساعت 17 و 36 دقیقه            اوج گرفت کامل : ساعت 18 
پایان گرفتگی کلی : ساعت 18 و 27 دقیقه
پایان گرفتگی جزئی : ساعت 19 و 48 دقیقه 

منبع :ParsSky.com

/ 0 نظر / 4 بازدید