اصحاب سبت چه کسانی بودند ؟

گروهی در شهر ایله که در ساحل دریای سرخ قرار داشت زندگی می کردند ، خداوند آن ها را توسط پیامبرانش از صید ماهی در روز شنبه نهی فرموده بود ، به همین جهت ماهیان در آن روز احساس امنیت کرده و در کنار دریا ظاهر می شدند و روز های دیگر به قعر دریا می رفتند . پول پرستان بنی اسرائیل برای صید ماهی زیاد و سود سرشار از این راه ، کلاه شرعی و نقشه عجیبی طرح کردند ؛آن ها حوضچه ها و جدول هایی در کنار دریا ساختند ، به طوری که ماهی ها به آسانی در روز شنبه داخل حوضچه ها می رفتند و آن ها نزدیک غروب جلو حوضچه هارا می بستند و زمانی که ماهی ها می خواستند به دریا برگردند در آن جا محبوس می شدند ، آنگاه روز یکشنبه به صید ماهی ها می پرداختند .با همین نیرنگ و ترفند ماهی زیادی نصیبشان گردیده بود و زمانی را به همین منوال سپری کردند .در آن شهر جمعیت کثیری زندگی می کردند . این جمعیت به سه دسته تقسیم شده بودند :

1)دسته اول کسانی بودند که به این حیله خرسند بوده به آن دست می زدند .

2)دسته دوم کسانی بودند که دسته اول را از این کار نهی می کردند .

3)دسته سوم کسانی بودند که این کار را می دیدند ولی ساکت بودند و به نهی کنندگان می گفتند :«چرا قومی را که خدا هلاکشان می کند یا عذاب بر آن ها نازل می کند پند می دهید ؟»

زمانی که دسته دوم که مکرر نهی از منکر می کردند ولی سخنانشان در آن ها تاثیری نمی کرد از آن ها دوری کرده و در قریه دیگری سکونت گزیدند چرا که با خود می گفتند : هیچ اطمینانی نیست ، چرا که ممکن است ناگهان نیمه شبی عذاب نازل شود و ما در میان آن ها باشیم .

پس از رفتن آن ها شبانگاه خداوند تمام ساکنین شهر را به صورت بوزینه ها مسخ کرده و همه آن ها پس از سه روز هلاک شدند .روایت از امام صادق است که می فرماید : هم آنان که این حیله را به کار بستند و هم آنان که در برابر این کار خاموشی گزیدند همه هلاک شدند ولی آنانکه امر به معروف و نهی از منکر نمودند نجات یافتند .این داستان به طور فشرده در سوره اعراف آیه 163 تا 165 بیان شده است .

/ 2 نظر / 21 بازدید
سینا

جالب بود .[عینک]

مارل

ممنون بخاطر سایت خوبت