17 جمله زیبا از انیشتین

                              

1) به تصور خود بیش از علم اهمیت بدهید .

2)خداوند هیچ وقت چیزی را بر مبنای شانس قرار نداده است پس به شانست توجه نکن

3)این مهم نیست که سوال پرسیدن را متوقف کنیم چرا که کنجکاوی دلیل وجود آن و پیشرفت جهان است .

4)علم بدون اعتقاد به خدا فلج است و اعتقاد بدون علم کور است .

5)کسی که هیچ وقت اشتباه نمی کند هیچ وقت چیز جدیدی را کشف نمی کند .

6)تلاش نکن که موفق باشی بلکه تلاش کن با ارزش باشی .

7)رمز خلاقیت این است که بدانی چطور منابعت را پنهان کنی .

8)ضعف و ناتوانی در حالت و طرز برخورد به دلیل ضعف و ناتوانی در شخصیت است .

9)زندگی مثل دوچرخه سواریست .برای اینکه بتوانی تعادلت را حفظ کنی باید حرکت کنی .    

10)هیچ وقت نگران مسائل ریاضیات نباش ،به تو قول میدم ذهنت از او برتر است .

11)من هیچ وقت به آینده فکر نمی کنم چون به زودی خود می آید .

12)صلح فقط با آگاهی درک درست حاصل می شود پس زور معنایی ندارد .

13)این طور نیست که من خیلی باهوشم من فقط با مشکلات بیشتر دست و پنجه نرم می کنم .

14)تفاوت بین باهوش و کودن این است که باهوش حد کودنه .

15)برای داشتن یک گله گوسفند تمیز و مرتب باید گوسفند باشی تا بفهمی .

16)تنها چیز غیر قابل فهم جهان اینست که جهان قابل فهم است .

17)وقتی کار ثابتی را چند بار انجام می دهی انتظار داشته باش که نتایج متفاوتی را به دست می آوری .

/ 1 نظر / 4 بازدید
آرین

خوب بود لطفا حکایت زیبا هم بنویسید .[گل]