دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه یکی از چندین دریاچه به جا مانده از دریای بزرگ تتیس است .در یک سال گذشته روند خشک شدن دریاچه ارومیه افزایش یافت تا منجر به خشک شدن بخش اعظم این دریاچه شد .مشخسا افزایش فعالیت های انسانی در این مورد موثر بوده ، همان طور که کارشناسان از پیش هشدار داده بودند .به هر حال دریاچه ارومیه درا باید خشک شده تلقی کرد مگر آنکه روند بارندگی ها افزایش پیدا کند و سد ها اجازه ورود آب به در یاپه را بدهند ؛اجازه ای که قرار بود با دو فوریت در مجلس شورای اسلامی تصویب شود اما نشد ؛یعنی نمایندگان مج-لس فوریتی در کمک رسانس به این بیمار در هال احتضار احساس نکردند .به این ترتیب آخرین امید ها رنگ باخت و دریاچه ارومیه به پایان نزدیک می شود .

/ 1 نظر / 3 بازدید

این خوب بود.