بیگ بنگ دوم

حجم عظیمی از گاز های کیهانی که به شکل ابر تشکیل شده بودند احتمالا قویترین انفجار ها در جهان اولیه را پدید آورده اند ، قویترین بعد از انفجار بزرگ یا بیگ بنگ . در جهان اولیه سیاه چاله های عظیمی پدید آمده اند که جرم آن ها میلیارد ها برابر یک ستاره است و کسی نمی داند که این جرم از کجا امده است .سیاهپاله های معمولی جرمی به معادل جرم یک ستاره بسیار سنگین دارند .یک تئوری قدیمی می گفت که احتمالا ابر های عظیمی از گاز در همان میان به داخل این سیاه چاله ها سقوط کرده و باعث جرم زیاد آن ها شده اند .اما حالا پدر مونترو از موسسه فیزیک ماکس پلانگ آلمان به کمک همکارانش هنگام محاسبه نحوه شکلگیری این ابر ها و جرم زیاد آن ها به موضوع جالبی بر خوردند . آن ها متوجه شده اند که در بسیاری از مواقع این ابر ها فقط به تغذیه سیاه چاله ها مشغول نشده اند بلکه ممکن است باعث یک انفجار عظیم کیهانی هم شده باشند . آن ها دریافتند که اگر این ابر ها فقط 10 درصدشان از عناصر سنگین تری مثل اکسیژن و نیتروژن تشکیل شده بودند آن وقت نرخ واکنش های هسته ای به شدت زیاد می شد ان قدر زیاد که میدان مغناطیسی حاصل از آن به ده هزار برابر انفجار بزرگ ترین ابرنواختر ها می رسید .

منبع : مجله دانستنی ها

/ 0 نظر / 4 بازدید