مطالعه جدید هابل

تصاویر معروف هابل از کهکشان ها به طور معمول کهکشان‌های مارپیچی ظریف یا بیضی با لبه‌های خمیده را نشان می دهد. این شواهد نشانه وجود کهکشانهای بزرگ هستند.

 

تصاویر معروف هابل از کهکشان ها به طور معمول کهکشان‌های مارپیچی ظریف یا بیضی با لبه‌های خمیده را نشان می دهد. این شواهد نشانه وجود کهکشانهای بزرگ هستند 

 کهکشان های کوچکتر مانند کهکشانهای نا منظم کوتوله   Holmberg II در اشکال و انواع بسیاری است که  طبقه بندی آن سخت تر است. تصویری جدید که توسط تلسکوپ فضایی هابل گرقته شده استشکل مبهم این کهکشان که از حباب های عظیم گازی درخشان تشکیل شده است را نشان می دهد.

پوسته درخشان گازی پیچیده در Holmberg II توسط   چرخه‌های حیات پر انرژی نسل های بسیاری از ستاره ها ساخته شده است . ستاره هایی با جرم بالا در مناطق متراکمی از گاز تشکیل می‌شوند و در مرحله‌ی بعدی زندگی، بادهای قوی ستاره ای از سطح ستاره خارج می‌شود که مواد اطراف را دور می‌کند. در بسیاری موارد در پایان زندگی خود  به شکل ابرنواختر منفجر می‌شوند.موج انفجار پس از ضربه  , این مناطق کم جرم را در می‌نوردد و به بیرون می‌راند و با گرمایش گاز پوسته‌های ظریفی که امروز ما می‌بینیم را تشکیل می‌ دهد.

Holmberg II   از مناطق شکل گیری ستاره های متراکم و مناطق خالی گسترده با ماده‌ی کمتر که می تواند درطول هزاران سال نوری گسترش یابد ، به طور در هم تشکیل شده است .به عنوان کهکشانی کوچک(کوتوله)، این کهکشان نه بازوهای مارپیچی از نوع شبیه به کهکشان راه شیری را دارد و نه هسته‌ی متراکم شبیه به کهکشان‌های بیضوی را دارد.این موضوع باعث می شود Holmberg II ،به طور گرانشی، پناهگاهی آرام ارائه دهد که در آن ساختارهای شکننده مانند این حباب ها می تواند شکل خود را نگه دارند.

در حالی که Holmberg IIدر اندازه عادی است، برخی از ویژگیهای آن جذاب است از جمله ظاهر غیر معمول آن. کهکشان میزبان منبع تششع بسیارقوی اشعه X  است  که در وسط سه حباب گاز (در بالا سمت راست تصویر)است.. تئوری‌های رقیبی درباره علت این تابش های قدرتمند وجود دارد که  یکی از احتمال‌های فریبکارانه این است که یک ​​سیاه چاله با جرم متوسط  است که در حال مکیدن و کشیدن مواد از محیط اطراف خود است.

منبع: ساینس دیلی

 

/ 0 نظر / 5 بازدید