کشف گروه جدیدی از سلولهای بنیادی خون با دو عملکرد مجزا

دانشمندان ایتالیایی گروه جدیدی از سلولهای بنیادی خون را کشف کردند که توانایی انجام دو عملکرد را دارند و می توانند به توسعه درمانها و داروهای جدید ضد توموری کمک کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دپارتمان پزشکی انتقال خون بیمارستان پسکارا زیرگروهی از سلولهای بنیادی را کشف کردند که از دو توانایی برخوردارند و همزمان می توانند سلولهای خون و سلولهای اندوتلیال را تولید کنند. سلولهای اندوتلیال رگها، شریانها و مویرگها را می سازند.
این محققان در این خصوص توضیح دادند: "تاکنون هرگز یک سلول بنیادی با توانایی انجام دو عملکرد به دست نیامده بود. ما برای دستیابی به این نتایج، یک گروه از سلول بنیادی انتخابی را در شیشه کشت دادیم. پس از 5 تا 6 هفته این گروه سلول بنیادی به هر دو نوع سلولهای خون و بافت اندوتیال تمایز یافت."
سپس این دانشمندان برای تائید یافته های خود وارد فاز آزمایش در بافت طبیعی شدند و سلولهایی را که در شیشه ساخته شده بود را به یک موش نقص ایمنی که می توانست سلولهای انسان را دریافت کند پیوند زده شد. به این ترتیب مشاهده شد که سلولهای تزریق شده به سلولهای خون حیوان متصل شدند و همچنین توانستند رگهای خونی جدیدی را بسازند.
براساس گزارش آنسا، هرچند این کشف جدید به سرعت در محیط پزشکی استفاده نخواهد شد باوجود این می تواند در آینده برای درمان تومورها مورد استفاده قرار گیرد.

"خبرگزاری مهر"

/ 0 نظر / 3 بازدید