اورانوس، قربانی دو برخورد سهمگین

مطابق نظریه غالبی که سعی در حل چیستان انحراف اورانوس دارد ، میلیارد ها سال پیش سیاره ای به ابعاد تقریبی زمین به این سیاره غول آسا خورده است که احتمالا در جریان این برخورد ، جسم مزبور به کلی از میان رفته است اما بر اساس مدل سازی های گذشته رایانه ای یک برخورد فوقالعاده قوی نمی توانسته مدار 25 قمر همراهش را اینگونه کج کند و می باید امروز این قمر ها در راستای قطبین سیاره به گرد اورانوس بچرخند .گروهی دست به تحقیق به این مسئله زدند .نتایج برسی ها حاکی از آن بود که این سیاره به احتمال قوی در جریان فرایند تشکیل حلقه ها و قمر هایش از قرص مواد اولیه ای که به گرد استوایش می چرخیده مورد اصابت واقع شده است .

موربیدلی ، سرپرست تیم می گوید :مدل سازی رایانه ای ما نشان می دهد که دو برخورد متوالی با فاصله زمانی اندک در اوایل تاریخچه تشکیل سیاره به وقوع پیوسته است ،همگامی که قرصی از مواد اولیه قمر ها احاطه اش کرده بودند .فعلا این تنها مدلی است که مدار استوایی قمر های اورانوس را به درستی توجیه می کند .

این نتایج همچنین احتمال وقوع برخورد های اینچنینی را در اوایل عمر منظومه شمسی و هنگامی که سیاره های نوباوه در مدار های فعلیشان بازمانده های سحابی اولیه خورشید را جارو می کردند نشان می دهد .در واقع این برخورد های سهمگین نقش بسزایی در پیدایش سیاراتی نظیر زهل و نپتون ایفا می کردند که هردویشان بالغ بر 30 درجه انحراف محوری دارند .موربیدلی می گوید :به طور کلی دانشمندان گمان می برند که این سیارات صرفا از طریق مکش پیش سیاره های کوچکتر به وجود آمده اند و انحراف محوری سیاره اورانوس هم یک استثنا تلقی می شد اما ما هم اکنون نشان داده ایم که این سیارات می بایست دو بار کج شده باشند و لذا برخورد های مزبور دیگر استثنا نبودند بلکه در آن زمان رویداد های معمولی به شمار می آمدند .

/ 1 نظر / 4 بازدید
سینا

خوب بود .