حمله های بزرگی که به ایران شده است .

کشور ایران تاکنون در طول حیات سیاسی خود با حملات مختلفی از طرف اقوام و ممالک مختلف روبهرو شده که این حملات گاهی با شکست توام بوده و زمانی با پیروزی ، در هر حال به مهمترین این حملات ذیلا اشاره می شود ک

1)حمله اسکندر مقدونی

2)حمله رومیان

3)حمله هون ها

4)حملع اعراب مسلمان

5)حمله ترکان

6)حمله مغولان

7)خمله تیموریان

8)حمله ازبکان

9)حمله افغان ها

10)حمله روس ها

11)حمله متفقین

12)حمله عراقی ها

/ 0 نظر / 3 بازدید