خورشید گرفتگی

در گرفت کلی خورشید تغییر در روشنایی و دما احساس می شود .این تغییر شبیه انتقال از روز به شب نیست ، زیرا در طول تغییرات روزانه زاویه ارتفاع خورشید بزرگ و آهسته است .ولی در طول گرفت کلی خورشید که خورشید در پشت ماه پنهان می شود زاویه و ارتفاع خورشید پندان تغییر نمی کند و تاریک و روشن شدن و کاهش دما زود اتفاق می افتد . والتر فراندز کاهش دما را در گرفت کلی 11 جولای 1991 در 9 منطقه اندازه گیری کرد .او کاهش دما را از 3/5 تا 8/5 درجه و طول زمان کاهش را از 10 تا 30 دقیقه ثبت کرد .در ثبت این گرفت ها به زمان پایین ترین دما و دلایل این کاهش اشاره نشده است .گیاهی یزدی کاهش دما را تا 3 درجه نوشته است .در این پژوهش کاهش دما از هنگام گرفت کلی هر یک دقیقه یک بار ثبت شده است و تا پایین ترین دما بعد از کنتاکت سوم ادامه داشته است .مشاهده اتفاقی این پدیده در اولین ثبت سبب شد تا این مسئله توسط پژوهشگرانش در گرفت های دیگر خورشید به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گیرد .

اولین مکان ثبت تغییرات دما در یال 1378 سایت رصدی معلم شهید آیت شهر نجف آباد اصفهان بود .دومین ثبت در سال 1385 در روستای کمر که در کناره ی دریای مدیترانه و نزدیک شهر آنتالیای ترکیه صورت پذیرفت .سومین و چهارمین ثبت در یال های 1387 و 1388 در کشور چین و در شهر های تانگ چوان و تانگلینگ انجام شد .

وقتی ماه و خورشید از روی زمین در یک راستا قرار می گیرند ، آنها در حال برخورد با یکدیگر مشاهده می شوند .به این برخورد اصطلاحا کنتاکت گفته می شود . هنگامی که ماه به سمت خورشید می رود و با آن مماس می شود ، کنتاکت اول نامیده می شود .کنتاکت دوم زمانی اتفاق می افتد که ماه روی خورشید را می پوشاند و از یک طرف مماس می شود . همگامی که ماه بر روی خورشید حرکت می کند و از طرف دیگر مماس می شود کنتاکت سوم نامیده می شود .همگامی که ماه در حرکت خود از خورشید جدا می شود کنتاکت چهارم نامیده می شود .

جدول

ابزار های اندازه گیری که برای ثبت تغییرات دما در این پژوهش استفاده کردند عبارت از :دما سنج های الکلی ف دما سنج های جیوه ای ، دما سنج های مینیم ماکزیم بودند . ابزار ها و کالیبره کردن آن ها با دقت بسیار زیادی انجام شد .

جدول

                                        اندازه گیری دما در 4 گرفت

نتیجه گیری :بر اساس اندازه گیری های انجام شده در 4 خورشید گرفتگی .که در 4 منطقه مختلف جهان روی داده پدیده تغییر دمایی قبل و بعد و در طول گرفتگی خورشید مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان می دهد که همواره کمترین میزان دمای ثبت شده نوسط ابزار های اندازه گیری در حدود 7 دقیقه بعد از بعد از کنتاکت سوم روی می دهد .انتظار می رود بعد از کنتاکت سوم دماسنج ها افزایش دما را نشان بدهند اما بدلیل تبادل گرمایی زمین و خورشید حدود 7 دقیقه طول می کشد ، تا میزان انرژی که که زمین از دست می دهد با میزان انرژی دریافتی از خورشید برابر گردد . با توجه به متفاوت بودن شرایط آزمایش و دستیابی به نتایج یکسان منسوب کردن این پدیده به خطاهای اندازه گیری می تواند نا درست باشد .

منبع : سایت نجومی آسمان پارستاريخ : یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٠ | ۱:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : آرین سهرابی | نظرات ()
  • اخبار وب
  • هشیاری